Alle mensen zijn gelijk voor de wet, maar sommigen zijn gelijker dan anderen


Van Belle . . . Kamerzetel 151 . . . Milieu <===> SDN . . . Klokkenluider

Antoon van Belle is slachtoffer van incompetentie bij VROM en chantage van 't OM !

Ik ben Antoon van Belle, handelaar in zeldzame aardmetalen en slachtoffer van 'n explosie van zirkonium als fijne poeder. Dit poeder mag niet blootgesteld worden aan de lucht, omdat dan dit materiaal pyrofoor (zelfontbrandend) is. Dit metaalpoeder van zirkonium ontving ik via de Verenigde Staten van de firma Degussa GMBH in Frankfurt. Dit bedrijf maakte vroeger het Zyklon-B voor de nazi's, dat ondermeer is gebruikt om de joden in Auswitch in Polen te vernietigen.

Omdat de ontbrekende bijsluiter en etiket niet waarschuwde voor het gevaar van explosie bij deze zeer fijne precititatie (zeer kleine deeltjes) van het zirkonium kwam het bij verwerking tot explosie. Die explosie is te vergelijken met de vroegere flitslampjes voor de fotografie, toen elektronenflitsers nog niet bestonden. Ik was voor 44 procent derdegraads verbrand, zoals mijn uiterlijk laat zien.

Het eindeloze gevecht tegen de bierkaaiplaatje: 1


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


plaatje:


Antoon van Belle na de brand