Van Belle . . . Kamerzetel 151 . . . Milieu <===> SDN . . . Klokkenluider

Reactie van de Nationale Ombudsman op de klacht van Van Belle

Antoon van Belle is slachtoffer van incompetentie bij VROM en chantage van 't OM !

 -------- Original Message --------

Subject: Klacht
Date: Sun, 11 Jun 2006 00:34:54 GMT
From: Klachtenformulier Nationale ombudsman <bureau@nationaleombudsman.nl>
To: Antoon F. van Belle h/o Highways International Bunschoten <highwaysint@wanadoo.nl>

U heeft de volgende gegevens via het elektronisch klachtenformulier van de Nationale ombudsman verstuurd:

KLACHT VAN:
Antoon F. van Belle h/o Highways International Bunschoten
Amsterdamsestraatweg 20
Baarn   3743-JT
035-54-20918 Kantoor 033-2983182
Fax: 033-29.87047
Email:   highwaysint@wanadoo.nl

Betreffende instantie:
Naam:  VROM Inspectie
Postbus 29036
Rotterdam   3001 GA
Contactpersoon:  mr. G.G. de Kruijf
Klacht voorgelegd:  19 maart 2006
Zaak speelt sinds:  September 2005
Laatste reactie:  geen reactie op mijn brief

Kenmerk:   2006228340-MTI

Eerder met de Nationale ombudsman gebeld over deze klacht: nee

Klacht:  Ik klaag erover dat mr. GG de Kruijf
mij onrechtmatig met een Dwangbevel heeft overvallen op een wijze
die in een beschaafde rechtstaat niet thuishoort.
Ze hadden mij evengoed kunnen benaderen voor een gesprek met tekst-en-uitleg.
De ambtenaren van de VROM, onder leiding van mr. G.G. de Kruijf belaagden Van Belle op Gestapo-wijze

1)A.F.van Belle, Born 1940-02-02(B)
2)Opgericht 30 jaar geleden in 1975 als éénmanszaak/toeleverancier van special metals & chemicals
(beter bekend als Laboratory Chemicals) in kleine hoeveelheden voor Universiteiten en R&D-Laboratories,
opererend onder de handelsnaam  Highways International,  ingeschreven in de KvK Amersfoort
sinds 1975 vlgs bijlage (1)
3) Van Belle heeft een Vergunning  om met kerntechnische materialen te werken waaronder Thorium en verarmd-Uranium, in kleine hoeveelheden. Zie bijlage (2) Vergunning 1994;
4)Al meer dan 30 jaar heeft Van Belle ervaring opgedaan in speciale metalen en isotopen: zowel stabiele als radioactieve isotopen: zie bijgaand Leveringsprogramma.
5)Al meer dan 20 jaar maakt van Belle folies van Thorium voor eindverbruiker SIEMENS-Duitsland, via een tussenhandelaar KELPIN;
6)Thorium is een licht-radioactief metaal dat o.a. gebruikt wordt bij de vervaardiging van schijnwerpers voor voetbalvelden & grote stadions.
7) Bij het pletwalsen van folies worden Roestvast Staal (RVS) platen gebruikt: 1 mm dik x 12 mm breed x 300 mm lang. Deze platen worden in twee gevouwen en tussen de gevouwen plaat wordt het Thoriumplaatje gelegd;
Daarna wordt de RVS-plaat met het thoriumplaatje ertussen gepletwalst.  
Deze methode wordt 'sandwich' walsen genoemd.

8)Wanneer de RVS-plaat helemaal 'uitgewalst' is en taai en hard geworden, dan wordt het Thorium-plaatje er tussenuit gehaald en tussen een nieuwe, verse RVS-plaat gelegd.
De uitgewalste RVS-platen worden in een container verzameld en afgevoerd naar een opkoper die metaal-afvallen opkoopt.
In onderhavig geval heeft een opkoper de platen gratis van ons meegekregen.
In ons geval heeft de koper de afvalmetalen bij de firma Malenstein Recycling in Amersfoort te koop ingeleverd.
Malenstein sorteert de afvalmetalen naar de diverse soorten: Aluminium, Brons, Koper, Messing, RVS, Lood,Zink, Cadmium,...  
Malenstein heeft de metalen doorverkocht aan een firma in Utrecht, die een zeer gevoelige Amerikaanse Geigerteller heeft, waarmee men op een afstand van 10 tot 20 meter straling kan registreren.
Deze geigerteller kost 15.000 Euro!  Van Belle heeft een geigerteller van 200 Euro. 
In onderhavig geval waren er een 4-tal platen die 'radio-actief' besmet zouden zijn doordat er tussen deze RVS-platen een Thoriumfolie is geplet.
Het zou kunnen dat ik de RVS-platen niet voldoende heb gecoat met Boron-Nitride, een glijmiddel dat het 'plakken' van de thoriumfolie tegen de RVS-platen tegengaat.
Of dat stukjes folie tussen de RVS-platen zijn afgebroken en tussen de RVS-platen zijn blijven
zitten. Feit is dat de hoeveelheid radio-activiteit die is opgemeten minimaal is. 
Doordat de Rechter-commissaris al onze archieven onrechtmatig heeft geconfisqueerd kan Van Belle niet het
VROM-dossier raadplegen om na te gaan hoeveel radioactiviteit bij de 4 RVS-platen is gemeten door RTD.
9) In elke geval, de radioactieve platen die in het milieu zijn terechtgekomen, zijn niet door Van Belle moedwillig of bewust of door onzorgvuldigheid terechtgekomen
Het is godgeklaagd dat een jongen van 66 jaar, pensioengerechtigd, terecht wordt gewezen door een paar overvlijtige nieuwkomers, die rücksichtslos over iemand heenwalsen.
9) Bijgaand de brief die ik op  28-03-2006 begonnen was aan de Raad van State om mijn beklag kenbaar
te maken over de gang van zaken onder leiding van mr. G.G. de Kruijf;
10)De wijze waarop Van Belle belaagd werd doet Van Belle herinneren aan Gestapo-praktijken. Belle was 4 jaar toen de Duitsers zich terugtrokken. 
11) Brief aan Mevr. Van Gennip werd nooit beantwoord;
12) My Father at the age of 26.  
13) Relevancy of personal websiteBezoek mijn website om de waarheid te achterhalen