Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM over Europese wetgeving m.b.t. Wolmanzouten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezensVan:

  Ing. A.M.L. van Rooij en
  J.E.M. van Rooij van Nunen,
  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode.

Per fax 070 - 3811972
Sint Oedenrode, 1 september 2003.

  OPEN BRIEF

 

                                                                    AAN: President van de rechtbank te Den Haag

                                                                                     Mr. H.F.M. Hofhuis

  Prins Clauslaan 60,

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

Ons kenmerk:

Hofhuis/VROM/01093/br.                             Sint Oedenrode, 1 september 2003.

BETREFT:

-          Aankomende weigering om te beschikken door staatssecretaris P. van Geel van

     VROM op ons Wob-verzoek van 12 augustus 2003, kenmerk: VROM/12083/vi,


  Geachte heer Hofhuis,

  Bijgevoegd vindt u een afschrift van mijn brief van 1 september 2003, inclusief bijlagen,

  aan de staatssecretaris van VROM de heer P. van Geel. Ik verzoek u kennis te nemen

  van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat staatssecretaris P. van Geel (CDA) voornemens is

  opzettelijk de wet te overtreden om daarmee de bestuurlijke georganiseerde misdaad,

  die houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. al ruim 15 jaar lang gebruiken als

  dekmantel, behulpzaam te zijn.

   

  Om te voorkomen dat door staatssecretaris Van Geelonnodig gemeenschapsgeld wordt

  verspild als gevolg van een door mij te startengerechtelijke procedure tegen zijn

  weigering om te beschikken verzoek ik u hemvoorafgaande daaraan te berichten dat

  hij wettelijk verplicht is om vóór 11 september2003 een besluit te nemen op mijn

  Wob-verzoek van 12 augustus 2003 en mij datschriftelijk te bevestigen. Zo draagt u bij

  aan de vermindering van misbruik van gemeenschapsgeld door het ministerie van

  VROM onder leiding van staatssecretarisP. van Geel, waardoor er op de laagste

  inkomens minder bezuinigd behoeft te worden.

   

  In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,

  Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en veiligheidskundige.                                  J.E.M. van Rooij- van Nunen

  
  
  
  C.c.

  -          Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.

  -          Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  -          Redactie van de Staatscourant

  -          Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad

  -          Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag

  -          Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland. (www.sdnl.nl)

  -          Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist

  -          Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode

  -          Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland

  -          Dhr. Van der Lee, Brabants Dagblad

  -          Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

  -         Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen

   

  11 pagina's volgen.


  Per aangetekende brief en per fax 070-3991305/3391352.

  Per aangetekende brief, per e-mail en per fax 070-3391352.