27 ambtenaren van het OM zijn ook lid van de Rechterlijke Macht.
Dat is een schending van het beginsel van scheiding der machten.
Een constitutioneel probleem van de allerhoogste orde.


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN

Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl