Contactjournaal: Stichting Jeugd en Gezin Flevoland zet
Art. 42, 43 en 44 Wjh buiten werking bij klachtafhandeling


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN

 

Binnenkort verwacht


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl