Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten .....


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

Twee ontwerpbrieven voor verzoek tot aangifte laten doen en het zelf doen van aangifte

Lijst van personen die een verzoek tot aangifte kunnen verwachten
Mr. R.C.A.M. Philippart president van de rechtbank te Maastricht
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), mr. Brons, mr. Schrover, Minister-president M. Rutte
Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Alkmaar
Arrondissementparket Den Haag, mr. E.E. Boeije, mr. C.A. Nooy, Mr. Hofstee (hoofdofficier van Justitie)
Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Maastricht
Aan de Top van het Openbaar Ministerie te Alkmaar: Mr. J.H.A. (Jeroen) Steenbrink
 
Een overzicht van kennisdragers is in voorbereiding.

Eenieder van hen wordt op basis van art. 160 Sv benaderd. Beëdigde personen ook m.b.t. art. 162 Sv. De eerste vervaldag van hierboven aangeschreven personen is vrijdag 19 augustus 2011. Men zal hoe dan ook moeten reageren om niet zelf een openbare aangifte wegens schending van 162 Sv te kunnen tegemoet zien.

De kennisdragers die van zichzelf weten kennisdrager te zijn, danwel zich hebben schuldig gemaakt aan een scala van strafbare feiten, waarvan al eerder aangifte is gedaan, zijn zich daarvan terdege bewust. Zonder strafbare feiten kan ik de nodige individuen op pad sturen om zich niet aan strafbare feiten schuldig te maken. Die kregen een vrijbrief van een der Openbaar Ministeries in Nederland. Ik vergeet niets en ik ken 22 meter dossier als mijn broekzak. De 42 ordners die via mr. C. de Jong zijn weggehaald, en waarvan Rietveld er 27 terugkreeg zijn peanuts. Hier komen de kennisdragers en hun bewijsbare strafbare feiten verdeeld in groepen:

Er zijn ook welwillende personen en organisaties
Advocaat mr. Bram Moszkowicz gaf een goede analyse over de schade en het wangedrag in advocatuur
De integere notaris van de fammilie R.A.A. Rietveld mr. J. Veldkamp in Odoorn
De naar waarheid zoekende rechter mr. W.J. Foppen van het Gerechtshof te Leeuwarden
De deken van de Nederlandese Orde van Advocaten in Maastricht mr. E.M.E.H. Prickartz


Inmiddels aangeschreven organisaties/personen
Aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad
Aan de Rijksvoorlichtingsdienst
Aan de president van de Rechtbank Maastricht
Aan de Minister van Veiligheid en Justitie
Aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
Aan het College van Procureurs-generaal
Aan de directie van het CJIB
Aan de Hoofdofficier Justitie te Alkmaar
Aan de Deken van de Nederlandse Orde van advocaten te Alkmaar
Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV
Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken


Verzoek aan kennisdragers om aangifte te doen

Verzoek aan kennisdrager: mr. G.W. van den Burg Landelijk Parket te Rotterdam om aangifte te doen
Verzoek aan kennisdrager: Het College van Procureurs-generaal, mr. H.C.L. Vreugdenhil
Verzoek aan kennisdrager: Officier van Justitie mr. R. Miltenburg arrondissementsparket te Alkmaar
Verzoek aan kennisdrager: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. J.S. Bliek
Verzoek aan kennisdrager: mr. G.Th. Hofstee, Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag


Kennisdragers en organisaties die weigerden om aangifte te doen
Weigering of overschrijding van de termijn om aangifte te doen door mr. R.C.A.M. Philippart


Reeds gedane aangiften door personen die verzocht zijn aangifte te doen
Gedane aangifte door: Ir. R.A.A. Rietveld bij de politie in Castricum


Geplande aangiften door personen die verzocht zijn aangifte te doen
Toegezegde voornemen om aangifte te doen bij de politie door:


Personen en organisaties betrokken bij wetsovertredingen

Advocaten:
A.P. Maes, kantoorhoudende op de stationsstraat te Apeldoorn (Lexman–Dommerholt Advocaten)
  2e G.A.M.F. Spera, kantoorhoudende in Heerlen (Spera advocaten)
  3e I.P. Sigmond, kantoorhoudende in Heerlen (Lie–Sigmond advocaten)
Gedragingen advocaat G.R.M. van der Assum in Leusden, nu lid Raad van Discipline
Gedragingen van de advocaat mr. Rupert van Heijningen in Den Haag
  6e M. van Gaalen, kantoorhoudende te Amsterdam (Coumans & van Gaalen – Holleeder advocaat)
mr. L. Castelijns, Deken te Alkmaar, kantoorhoudende naast Vuilverbranding
  8e mr. R. Sark, advocaat en kantoorhoudende te Arnhem
  9e mr. P.J. Lodestijn, was advocaat bij Dommerholt te Apeldoorn, nu in vastgoed
mr. A. Koopman, advocaat, kantoorhoudende te Alkmaar

Rechters:
 1e mr. R.C.A.M. Philippart (president), rechtbank te Maastricht
 1e mr. W.J.J. Beurskens (rechter), rechtbank te Maastricht
 3e mr. Eradus (president), rechtbank te Amsterdam
 4e mr. Th. v.d. Meer (vice-president), rechtbank te Amsterdam.
 5e mr. J.A.J. Peeters (College van Beroep), te Amsterdam

Deurwaarders:
 1e Van der Meer & Philipsen, kantoorhoudende aan de Helderseweg te Alkmaar (deurwaarder)
 2e Van Dijk Scherpenzeel-Hubers, kantoor houdend te Amersfoort (deurwaarder)
 3e Kroes & Partners en M. Oosterhof, kantoor houdend te Drachten (deurwaarder)
 4e Weggemans, kantoor houdend te Emmen (deurwaarder)
Gedragingen van deurwaarder mr. Ramona Batta in Maastricht
 6e Baldinger, kantoorhoudend te Alkmaar (deurwaarder)
Deurwaarderskantoor Groot & Evers, kantoorhoudende te Amsterdam
 8e Snijder–Beurskens, kantoorhoudend te Beverwijk en Maastricht (deurwaarder)
Terhoeven, Wijers & Boswinkel, kantoorhoudend te Haarlem (deurwaarder)
T. Snijder (deurwaarder) uit Beverwijk heeft na aangifte nogmaals dezelfde strafbare feiten begaan, 18-08-2011

Gedragingen van het bestuur van het UWV e.a.
 1e dr. J.M. Linthorst, Raad van Bestuur van UWV ( div locatie in Nederland )
Gedragingen van P.J. Boudewijn isis UWV-klachtenambassadeur in Amsterdam-Sloterdijk
 3e R. Saltzherr, werkzaam UWV – Lacardia te Sloterdijk
Gedragingen van A. Monsch is UWV-medewerkster in Amsterdam-Sloterdijk
 5e L. Howell, werkzaam UWV – Lacardia te Sloterdijk
 6e M.W. Pronk, werkzaam UWV – Wognumsebuurt te Alkmaar
 7e J. Hovestad, werkzaam UWV – Wognumsebuurt te Alkmaar zowel wonende aan de Kameleon nr. 29 te Heerhugowaard, indien u wenst mr. Miltenburg krijgt u van eenieder hun woonadres.

Officieren van Justitie
 1e Officier van Justitie Hoekma, werkzaam in Assen
 2e Officier van Justitie Hoekman, werkzaam in Zwolle
 3e mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie, werkzaam in Assen
 4e Recherche H. Vos, werkzaam recherche te Emmen
 5e Regio Politie-inspecteur J, Tienstra uit Coevorden
 6e Politieambtenaar Woldrik, voorheen werkzaam kantoor Waanderweg te Emmen
 7e Politieambtenaar Schipper, uit Castricum kantoorhoudende 1e Groenenlaan
 8e Oud-burgemeester A. Emmens–Knol, te Castricum
 9e Burgemeester C. Bijl, te Emmen

Publiciteitszaken gemeenten
Gedragingen van dhr. F.A. Bangma, voorheen hoofd publiciteitszaken – GBA te Castricum
 2e Mevr. Korver-Baltus, werkneemster bij GBA te Castricum
 3e H. Webers, hoofd publiciteitszaken – GBA te Emmen

Bij gemeente Ambtenaren van Emmen
dhr. Schregardus gemeenteambtenaar in Emmen
  dhr. Bosma recherche - gemeenteambtenaar in Emmen
  dhr. Schutrub gemeenteambtenaar in Emmen
  dhr. R. Linden gemeenteambtenaar in Castricum

Ministerie van Buitenlandse Zaken:
M.W. Assenbroek, werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2e L. Klijnsma, voorheen werkzaam op de Nederlandse Ambassade te Jakarta
 3e M. Kwee, voorheen werkzaam op Nederlandse Ambassade te Jakarta
 4e M. Martens, werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Verder in voorbereiding:
 1e mr. ………………, moet aangiften a.s. donderdag tegen worden gedaan
 2e mr. ………………, moet aangiften a.s. donderdag tegen worden gedaan
 3e mr. ………………, moet aangiften a.s. donderdag tegen worden gedaan
 4e mr. ………………, moet aangiften a.s. donderdag tegen worden gedaan
Misbruik van juridische bevoegdheden op instigatie van mevr. A.G. Tulp

Rietveld hoort gaarne van u voor woensdag 24–08-2011, omdat het een verbonden zit met volgende stap aan het andere!

Hoogachtend,

Ir. R.A.A. Rietveld
Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum

Overkoepelende aangifte tegen de politieke, maatschappelijke en overheidsinstelligen

Onderdeel van de aangifte tegen rechters, advocaten, deurwaarders en beëdigde ambtenaren op 25-08-2011

 

KORPS NOORD-HOLLAND NOORD

AFDELING INTAKE EN SERVICE

GROEP 1 - ALKMAAR  Telefoon 09008844

Proces-verbaalnummer:  PL10FR 2011094302-1  (vervolg op vooraf gaande reeks)

(HKS-nr: PL1OZK.OZK.2011.3411) werkgebied: Castricum

PROCES-VERBAAL - AANGIFTEN

Plaats delict: Landelijk zowel in samenzweringsverband, zie de aangiften van G.A.M.F. Spera en I.P. Sigmond uit Heerlen, gedaan bij H. Vos van de recherche te Emmen, m.b.t. de vals opgemaakte aangiften, plus de bijlage die strafrechtelijk vervolgbaar zijn voor de hieronder vermelde personen danwel de ondernemingen waarvoor zij werkzaam zijn!

HKS-object:

Pleegdatum vanaf 2007–2011 en van 2001–2007. Zie rol 01–890 van 16 oktober 2001 te Alkmaar en de uitspraak van 25 oktober 2001. Daarnaast de spookzaak van 2008 en al wat daaraan verbonden is en gepleegd door G.A.M.F. Spera en I.P. Sigmond, danwel door A.P. Maes en G.R.M. v.d. Assum. Spera wist dat Rietveld op Bali woonachtig was in 2008, lees daarom nauwkeurig zijn vals opgemaakte aangifte nr. 2 zowel als nr. 1.

De werkwijze in een kortgedingprocedure door vijf advocatenmaatschappen op 16 oktober 2001 was catastrofaal wat betreft de uitspraak van de misleidde rechter mr. A.L. Croes (ernstig ziek) zowel als zijn collega’s in na volgende jaren; van Leeuwarden tot aan Maastricht en verder met het samenspannen door advocaten tegen aangever R.A.A. Rietveld. Zoals door G.R.M. v.d. Assum en A.P. Maes zowel als door G.A.M.F. Spera e.a. in de door henzelf aangegeven in diverse processen verbaal, hoe tien jaar later hun samenzweringspraktijken nog steeds voortduren. Dit zijn advocaten die aangever Rietveld als wederpartij in 2001 ook in het openbaar in 2011 aanvielen. Verder vermeld ik het afdekken van malafide personen door de officieren van Justitie mr. Hoekma te Zwolle en mr. Hoekman te Assen in mei 2008 en mr. Woldrik te Assen in 2009. Maar ook door H. Vos van de recherche te Emmen in 2011.

Bij deze laatste deed G.A.M.F. Spera uit Heerlen aangifte. Nota bene op verzoek van A.P. Maes omdat een integere officier van Justitie in het Arrondissement Maastricht elke aangifte van Spera weg flikkerde. De adviezen die Spera krijgt van H. Vos, zie de bijlage van vals opgemaakte processen-verbaal op rij, zijn verbijsterend.

Ja, de heer Vos moest trachten de misdrijven af te dekken die gepleegd zijn door C. Bijl, H. Webers, J. Tienstra, M. Oosterhof, A.P. Maes, E. Boelen als officier Justitie van het CJIB en mr. J.A.J. Peeters als vice-president van de rechtbank te Amsterdam in vijf zaken, e.a. Zie de bijlagen en het bewust onzichtbaar maken in het CJIB-document van Rietveld met adres 00 en onbekend 00. Om plotseling weer terug te komen in de gemeentelijke administratie op het Kerkpad 47, nadat de druk op de ketel toenam met de bewijslast van Rietveld bij o.a. het maken van een testament in december 2004 met een correct getoetst GBA-uittreksel door de notaris van Rietveld. Er rest mij even geen verder uitleg te geven, dan u alleen plaatjes te laten kijken!

Daarnaast de onomstotelijke bewijslast dat ook rechter J.A.J. Peeters zich achter de fraude van o.a. A.P. Maes schaart, en dat zelfs in hoge mate. Zie een berg bewijslast van Rietveld tegen Peeters; en dit weer afgedekt door Th. v.d. Meer, zowel als door de president van de rechtbank te Amsterdam mr. C.M.T. Eradus, bewijs is in bezit van aangever Rietveld.

Rietveld doet aangifte van strafbare feiten m.b.t. het dragen van kennis door burgers en (beëdigde) functionarissen, zoals o.a. omschreven in de 162 Sv en verklaart tevens het volgende:

Tussen kortgeding van woensdag 12 mei te Maastricht om 10.45 uur en donderdag 25 augustus 2011 om 12.00 werd op de Bakkummerstraat 58 B, 1901 HN Castricum, het in de aanhef vermelde feit vastgesteld n.a.v. de aangetekende brieven met datum en bijlagen, gericht aan mr. R.C.A.M. Philippart, werkzaam bij de rechtbank Maastricht als President, en mr. W.J.J. Beurskens, werkzaam bij de rechtbank te Maastricht als voorzieningenrechter op 12 mei in bovenvermelde zaak. Zie hiervoor bijgevoegde diverse verklaring en bijlagen van mij, aangever R.A.A. Rietveld op 25-08-2011.

Noot: Rietveld overhandigt de verbalisant de gecombineerde verklaring met aangifte die hij heeft gemaakt en ondertekend op verzoek van buitengewoon opsporingsambtenaar. Deze verklaring wordt bij de aangeleverde bewijslast gevoegd betreffende de aangiften tegen een aantal individuen. De reden daarvan is overigens van deze verzoeken om samen met Rietveld aangifte te doen tegen weigerachtige kennisdragers die daarmee de wet overtreden m.b.t. 162 Sv.

Maar daar komt zeer snel meer duidelijkheid over in een vervolgaangifte, danwel met de vele strafaangiften die al gemaakt zijn (o.a. bij mr. Bolhaar, nu voorzitter van het College Procureurs-generaal) en hij als hoofdofficier van Justitie op verzoek van het Landelijk Parket van mr. v.d. Burg, het gehele pakket had doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie te Alkmaar. Ook Eurojust verzocht mr. Hofstee, Hoofdofficier van Justitie te Den Haag, zijn deel op rol te zetten. Aangever schat in dat een organisatie als Eurojust dat verzoek niet plaatst wanneer ir. R.A.A. Rietveld een Suske en Wiske verhaal had aangereikt. Nee, een bundeling van strafbare feiten die zijn onderverdeeld in: valsheid in geschrift, ernstige lichamelijke en geestelijke mishandeling, grove smaad en laster. Dit o.a. in de processen-verbaal die door Spera samen met H. Vos te Emmen zijn opgemaakt en aperte leugens vermelden. Verdere strafbare feiten zijn knevelarij, samenzwering, omkoping, enz. Dit alles is terug te vinden in de vier cm. dikke bijlage die Rietveld mevr. L.D. Nes op 25 augustus om 10.30 uur aanbiedt om deze documenten volledig te kopiëren en per persoon toe te voegen met het vermeld zijn of haar gepleegd strafbaar feit, niets meer niets minder. 

-      Blad 2

Ik, R.A.A. Rietveld,

Doe hierbij aangifte van strafbare feiten verdeeld over diverse artikelen in het Wetboek van Strafrecht, waaronder de 162 Sv, gepleegd door het hieronder genoemde tweetal personen. T.a.v. individuen 1 t/m 7 komt daar nog een vracht strafbare feiten bij. Zie de bijlagen danwel de door henzelf laten opmaken processen- verbaal die bol staan met valse beschuldigingen tegen aangever R.A.A. Rietveld. Waterdicht is het tegendeel te bewijzen wat Rietveld er tegenover zet. Dit ter controle van Mevr. Nes, buitengewoon opsporingsambtenaar, met het verzoek dit te vermelden in de op te maken strafaangifte op 25 augustus 2011 vanaf 9.15 uur. U constateert wat Rietveld u aanreikt en u hoeft geheel niets op te sporen, het ligt voor u op tafel en straks ook bij veel anderen en in andere landen!   

Aangeklaagde: Mr. R.C.A.M. Philippart, kantoorhoudend te Sint Annadal 1, 6214 PA te Maastricht, zie bijlage

Aangeklaagde: Mr. W.J.J. Beurskens, kantoorhoudend te Sint Annadal 1, 6214 PA te Maastricht, zie bijlage 
 1e G.A.M.F. Spera, kantoorhoudend aan de Valkenburgerweg 18 te Heerlen, zie bijlage 
 2e I.P. Sigmond, kantoorhoudend aan de Oliemolenstraat 5 te Heerlen, zie bijlage
 3e A.P. Maes kantoorhoudende te Apeldoorn (Lexman advocaten), zie bijlage
 4e G.R.M. v.d. Assum, kantoorhoudend te Leusden (van Assum & Delft advocaten), zie bijlage
 5e R.B. van Heijningen, kantoorhoudend te Den Haag (advocaat), zie bijlage
 6e M. van Gaalen, kantoorhoudend te Amsterdam (Coumans & van Gaalen – Holleeder advocaat)
 7e Deken te Alkmaar L. Castelijns kantoorhoudend naast vuilverbranding! zie bijlage
 8e R. Sark, advocaat en kantoorhoudende te Arnhem, zie bijlage
 9e P.J. Lodestijn, was advocaat bij Dommerholt te Apeldoorn, nu in vastgoed
10e A. Koopman, advocaat, kantoorhoudende te Alkmaar, zie bijlage

De genoemde 1e vier individuen Spera, Sigmond, Maes en v.d. Assum die samenspannen tegen R.A.A. Rietveld als advocaat vanaf 2001 tot nu in 2011, lieten in al hun dommigheid en arrogantie zelf vastleggen gezamenlijk te opereren via het doen van valse aangiften. Spera uit Maastricht die bij H. Vos, werkzaam bij het politiebureau te Emmen, kwam via A.P. Maes terecht om vanuit het 300 kilometer verderop gelegen eigen arrondissement te Maastricht, aangifte tegen Rietveld te doen. De reden is al vermeld in deze tekst, en deze actie werd overigens in opdracht van officier van Justitie in Assen mr. Woldrik ondersteund.

De reden dat Rietveld ook tegen mr. Woldrik als officier Justitie te Assen in opdracht van H. Vos aangifte doet wegens o.a. de artikelen 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van Strafrecht, is dat dezen het laten plegen van valsheid in geschrifte toestaan, danwel een zeer bizarre aangifte van Spera uit Maastricht tegen R.A.A. Rietveld opnamen.

Daarnaast werd ook nog onrechtmatig beslagen gelegd door een aantal deurwaarders als vervolgtraject. De werkwijze van de deurwaarders samen met advocaten die rechters misleiden, en die in ons rechtssysteem hiervan grootschalig van gediend blijken te zijn, leiden tot dwalende uitspraken. Met dit als gevolg dat het deurwaardersgilde een vracht geld verdienen aan hen eigen flagrante werkwijze met degoutante gevolgen, zoals diverse malen daardoor bijna overleden mensen. Zie het verschijnen v.d. foto’s die Rietveld met volledige transparantie zal laten ventileren!

Als kanttekening plaatst Rietveld in deze aangifte dat rechter Mr. W. Foppen, werkzaam bij het Gerechtshof te Leeuwarden, zowel als Mr. Duijs bij de rechtbank te Amsterdam werden overgevlogen in de zaken van aangever Rietveld. Een van de weinige integere rechters. Het vijf maal overvliegen van mr. J.A.J. Peeters naar Alkmaar had een andere reden. En deze reden weet de vice-president van de rechtbank te Amsterdam Peeters net zo goed als mr. Krenning, rechtbankpresident mr. Mevr. C.M.T. Eradus en als tweede fungerend president mr. Th. v.d. Meer net als Rietveld!

Aangifte tegen deurwaarders:
  1e Van der Meer & Philipsen, kantoorhoudend, Helderseweg te Alkmaar, zie bijlage 
  2e Van Dijk Scherpenzeel-Hubers, kantoor houdend te Amersfoort, zie bijlage
  3e Kroes & Partners en M. Oosterhof, kantoor houdend te Drachten, zie bijlage
  4e Weggemans, kantoor houdend te Emmen, zie bijlage

  5e Ramona Bata, kantoorhoudend te Maastricht, zie bijlage
  6e Baldinger, kantoorhoudend te Alkmaar, zie bijlage
  7e Evers, kantoorhoudende te Amsterdam, zie bijlage
  8e Snijder–Beurskens, kantoorhoudend te Beverwijk, zie bijlage
  9e Terhoeven, Wijers & Boswinkel, kantoorhoudend te Haarlem, zie bijlage
     en in het verlengde Beurskens te Maastricht, zie bijlage
10e T. Snijder uit Beverwijk deze heeft na aangifte nogmaals dezelfde strafbare feiten begaan 18-08-2011, zie bijlage

Ik, aangever, doe hierbij aangifte van strafbare feiten, gepleegd door hieronder genoemde personen:
 1e J. Linthorst, Raad van Bestuur van UWV (diverse locaties in Nederland)
 2e P. Boudewijn, werkzaam bij het UWV–Lacardia te Sloterdijk
 3e R. Saltzherr, werkzaam bij het UWV–Lacardia te Sloterdijk
 4e A. Monsch, werkzaam bij het UWV–Lacardia te Sloterdijk
 5e L. Howell, werkzaam bij het UWV–Lacardia te Sloterdijk
 6e M.W. Pronk, werkzaam bij het UWV–Wognumsebuurt te Alkmaar
 7e J. Hovestad, werkzaam bij het UWV–Wognumsebuurt te Alkmaar, zowel wonend aan de
    Kameleon nr. 29 te Heerhugowaard, indien gewenst zijn woonadressen bij mij bekend.

Er is er een baggerdossier volgens J. Hovestad van het UWV gemaakt en ontstaan binnen het UWV gezien de werkwijze in een wel 12 cm dik dossier. Het dossier van Rietveld is 14 cm, vanwaar deze 2 cm. minder bij het UWV? Als bijlage laat de aangever dit dossier zien aan de buitengewoon Opsporingsambtenaar en biedt het ter kopiëren aan, dat geldt nogmaals ook voor alle bijlagen!

Ik, aangever, doe hierbij aangifte van strafbare feiten, gepleegd door de hieronder genoemde personen:
Officier van Justitie Hoekma, werkzaam in Assen, zie bijlage
Officier van Justitie Hoekman, werkzaam in Zwolle, zie bijlage 
Officier van Justitie E. Boele, werkzaam bij het CJIB in Leeuwarden
 3e mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie, werkzaam in Assen, zie bijlage
 4e Recherche H. Vos, werkzaam recherche te Emmen, zie bijlage
 5e Regio Politie-inspecteur J. Tienstra uit Coevorden en M. Oosterhof, zie bijlage
 6e Politieambtenaar Wooldrik, voorheen werkzaam bij het kantoor Waanderweg te Emmen,
    zie bijlage A.G. Tulp uit Emmen. (laptop)
 7e Politieambtenaar Schipper, uit Castricum kantoorhoudende Eerste Groenenlaan,
    betreffende o.a. onrechtmatige gijzeling (7 maal terugkerende verkeersbon)
    Rietveld werd opnieuw gegijzeld, zie bijlage
 8e Oud-burgemeester A. Emmens–Knol, Castricum, zie de Mail aan Rietveld, en bijlage
F.A. Bangma oud-hoofd publiciteitsbangzaken - GBA te Castricum, zie krantenartikel
van eenzelfde soort fraude door GBA-ambtenaren in krant van juli 2011, div. bijlagen
10e Burgemeester C. Bijl, te Emmen, zie bijlage
11e H. Webers hoofd GBA te Emmen, zie bijlage
12e mr. J.A.J. Peeters kantoorhoudende op de Parnassusweg 220 te Amsterdam, zie bijlage
13e mr. Th. v.d. Meer kantoorhoudende op de Parnassusweg 220 te Amsterdam, zie bijlage
14e mr. Eradus kantoorhoudende op de Parnassusweg 220 te Amsterdam, zie bijlage

Het vastgestelde strafbare feit betreft het juridisch gegeven van het dragen van kennis als beëdigd functionaris, waarop het wetboek van Strafrecht sancties heeft gesteld, als zijnde artikel 160 Sv en artikel 162 Sv.

Het dragen van kennis van strafbare feiten door o.a. rechters, officieren van Justitie, advocaten-generaal, verplicht dezen om aangifte te doen bij de politie, of bij de hoofdofficier van justitie, danwel bij de minister van Veiligheid en Justitie om nalatigheid of opportuniteit te vermijden. Bij geconstateerde wetsovertredingen door rechters en ministers dient altijd ook aangifte te worden gedaan bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

In de bijlagen en bijgevoegde aangiften geef ik aan waarop mijn aangifte tegen al deze personen berust. Zij hebben allen een dossier ontvangen waarin de bewijzen staan van strafbare wetsovertredingen gepleegd door G.A.M.F. Spera en I.P. Sigmond, A.P. Maes, zowel als door G.R.M. v.d. Assum uit Leusden, e.a. Deze laatste pleegde het strafbare feit daar nog bovenop van ernstige mishandeling. Zie de diverse bijlagen.

Zij allen hebben stelselmatig valsheid in geschrift gepleegd, smaad en laster geuit tegen mijn persoon en zich schuldig gemaakt aan knevelarij, zowel als aan bedreiging en het misbruik maken van het procesrecht om mij R.A.A. Rietveld schade te berokkenen.

Ik heb de heren R.C.A.M. Philippart, werkzaam bij de rechtbank Maastricht en W.J.J. Beurskens, werkzaam bij de rechtbank te Maastricht, eerst per brief en aangetekend uitgenodigd om samen met mij aangifte te doen van de genoemde strafbare feiten tegen G.A.M.F. Spera en I.P. Sigmond, beiden kantoorhoudend te Heerlen.

Deze uitnodigingen zijn onbeantwoord gebleven. Dit zal verstrekkende gevolgen krijgen indien deze aangifte afgedaan wordt als te seponeren wetsovertredingen, wat bij een normale rechtsgang tot de onmogelijkheden zou behoren. Juist hierdoor zijn bijna dodelijke slachtoffers gevallen, danwel enkele volstrekt onrechtmatige gijzelingen voorgekomen zijn en een onnodige detentie van negen maanden op Bali, zonder enige vorm van medicatie tegen Parkinson en trombose. Dat weer veroorzaakte ernstig en blijvend lichamelijk letsel met onherstelbaar veel familieleed en een grote financiële schade. (zie het document van advocaat Pykstra, gemaakt in 2005: “Justitieel Nederland zou een groot probleem hebben inzake de affaire Rietveld”. Nu, zeven jaar later is dat een vaststaand feit!

Ik persisteer bij deze aangifte en eis dat het Openbaar Ministerie deze aangifte volgens de wettelijke voorschriften behandelt en direct uitvoert. Ik maak zelf ter garantie van de vervolging van deze aangifte en de noodzakelijke vervolging van de aangeklaagden ook een kopie van deze aangifte voor de minister van Veiligheid en Justitie met een afschrift naar de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Bij geconstateerde wetsovertredingen door rechters en ministers dient altijd ook aangifte te worden gedaan bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Verdere aangiften tegen andere kennisdragers van een misdrijf worden of zijn al in aparte aangiften bij de bijzondere opsporingsambtenaar van Politie gedaan. U, Mr. J.H.A. Steenbrink heeft geen keuze meer om deze aangiften niet te voorzien van hoge prioriteit en deze zaak op rol te zetten. De reden is duidelijk vermeld in deze combinatie van aangiften met een beperkte uitleg en verwijzing naar de bijlagen die alles bevestigen.

Ik, aangever R.A.A. Rietveld eis dat u de door mij aangegeven delicten direct op rol zet, personen te verhoren, hen te confronteren met de gepleegde strafbare feiten in de orde van grootte van het halve wetboek van Strafrecht dat zij aan de laars hebben gelapt. De criminelen in het vastgoed zouden in de leer kunnen gaan bij hetgeen hier boven is vermeld. Vandaar de vele advocatenmaatschappen die hetzelfde inschrijfadres bij de KvK hebben.

Verder dat het rechtssysteem al jaren terug de gegevens aangereikt heeft gekregen. Mr. E.J. van der Molen uit Alkmaar liet blijken dat kost wat kost men probeert mijn bewijslast de grond in te krijgen.

Aanvullende gegevens over het frauduleus handelen van beëdigde functionarissen en de bewijzen daarvan zijn gepubliceerd op mijn website: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-kennisdragers.htm.

Kopie: Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, de Tweede Kamer der Staten der Generaal, de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, de Minister van Veiligheid en Justitie mr. I. Opstelten en de Rijksvoorlichtingsdienst met directeur dhr. Brons e.a.

P.s.;

Het wordt echt tijd dat de rechterlijke macht de hand in eigen boezem steekt, maar ook het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de zwijgende politici. Het is onaanvaardbaar dat ca. vierhonderd zelfdodingen per jaar voorkomen als direct gevolg van rechterlijke vonnissen. Zie: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aan-philippart-aangifte.htm    

Hoogachtend,

Ir. R.A.A. Rietveld

Bakkummerstraat 58b
1901 HN Castricum

 

aangifte

De aangifte zoals opgenomen door de buitengewoon opsporingsambtenaar L.D. Nes op 25 augustus 2011

Rietveld verwijt in het bijzonder de bestuurders van het UWV onwettig en beschadigend gedrag t.a.v. de negen maanden lang in het Indonesische uitzettingscentrum op Bali verblijvende Rietveld en zijn gezin aldaar. Te weten: J. Linthorst, R. Saltzerr, A. Monsch, L. Howell, M. Pronk, J. Hovestad en P. Boudewijn

De onderstaande aangifte tegen deurwaarderskantoor L.V. Snijder te Beverwijk
Proces-verbaal van aangifte tegen deurwaarderskantoor L.V. Snijder blad I
Proces-verbaal van aangifte tegen deurwaarderskantoor L.V. Snijder blad II
Proces-verbaal van aangifte tegen deurwaarderskantoor L.V. Snijder blad III
Brief aan de buitengewoon opsporingsambtenaar mevr. L.D. Nes van 13-08-2011
Demoniseringsdrama door advocatuur en rechterlijke macht

Doen van aangifte ernstig misdrijf, verplichting

Beschrijving

Voor bepaalde ernstige misdrijven geldt een verplichting tot het doen van aangifte. Deze aangifteplicht geldt voor: (1) misdrijven tegen de veiligheid van de staat; (2) bepaalde misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid; (3) misdrijven waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht; (4) tegen het leven gerichte misdrijven. Wanneer u kennis draagt van een dergelijk misdrijf, dient u daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij het politiebureau. Wanneer u weet dat iemand gevangen wordt gehouden op een plaats die daar niet wettig voor bestemd is, bent u eveneens verplicht aangifte te doen.

Voorwaarden

U bent verplicht om aangifte te doen indien u kennis draagt van één van de volgende misdrijven:
- misdrijven tegen de veiligheid van de staat (aanslag tegen de koning, staatsgreep, schending staatsgeheimen, enzovoort).
- bepaalde misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid (aanslag op leden van het koninklijk huis en aanranding persoon koningin).
- misdrijven waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht (brandstichting, vernieling waterkering, opzettelijke blootstelling aan radioactieve besmetting, enzovoort).
- tegen het leven gerichte misdrijven (doodslag, moord, enzovoort), mensenroof of verkrachting. De verplichting tot het doen van aangifte geldt niet indien daardoor gevaar voor vervolging voor uzelf ontstaat of als daardoor gevaar voor vervolging ontstaat voor iemand bij wiens vervolging u zich van het afleggen van een getuigenis zou kunnen verschonen (dat laatste wil zeggen dat u zich kunt verontschuldigen voor het afleggen van een getuigenis).

Aanpak

U dient aangifte te doen bij het politiebureau.

Contact

Adressen van de regionale politiekorpsen via het Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Wet- en regelgeving

Wetboek van Strafvordering

Artikel 160
[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.
[2.] De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen.
[3.] Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.
 

Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond
 • LJN AG3035, Cassatie, 02627/02
   
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2003
  Status
  gepubliceerd
   
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  23 september 2003 Strafkamer nr. 02627/02 IV/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 17 januari 2002, nummer 21/001314-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedatum] 1973, wonende te [woonplaats]. 1. De bestreden uitspraak...