de Raad van Discipline bestond uit 6 personen; te weten: mr. P.H. van Ginkel als voorzitter
en de mrs. W.L. Harenberg, E.M.M. van de Loo, W.M. Poelmann, E.J. Verster als raadsleden


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Site Rietveld . . Weblog Rietveld

Hier komen nog een aantal pracht documenten richting Tulp - Bijl - officieren Justitie, zowel de bevestiging van Tulp betreffende aangiften tegen Croes, de wetenschap van J.A.J. Peeters via griffier Krenning, danwel bevestiging van Tulp wie zij zoal heeft benaderd. Het is nu schieten met scherp, vooral op Justitie die rechters hebben laten afmaken, en drie jaar lang beschermd zijn voor de aanvallen van Rietveld.

Indien nodig ga ik nog even meer op Bijl zowel Emmens-Knol als burgemeester van Castricum zitten. Zij is een, twee jaar  geleden afgetreden, en heeft F.A. Bangma hoofd publiciteit zaken zwijgplicht opgelegd. Dit met de reden dat Rietveld een document boven water heeft van hem naar Maes. Nooit hebben zij verwacht dat ik deze boven water zou krijgen. Maes bedreigt Bangma als hij op zijn valse GBA-stukken zou terugkomen.

Man, wat hebben wij hen in de hoek, muurvast zitten twee hoofden van Politie. Ook burgemeester Bijl en ze zijn goed voor twee onrechtmatige gijzelingen, evenals Emmens-Knol. De laatste poging was zeven weken terug voor een verkeersbon en is voor de 7e maal voor het gijzelen verantwoordelijk. Zij wilde niets weten van de kennisgeving dat haar ambtenaren corrupt zijn. 

Daar komt E. Boele van het CJIB, een officier van Justitie, nog eens bovenop. Dat wordt de stap naar het Gerechtshof Leeuwarden, omdat de advocaat-generaal de bewijsstukken van mij tegen E. Boele heeft ingegraven in de bunker aldaar. Maar Rietveld heeft deze er weer uit! Ook deze worden openbaar indien men niet gaat schikken of het echte tuig de cel in gaat!

De stukken van Tulp moeten direct onder het document van korpchef van politie Heldoorn, en terechte klaagzang van heer Seuren over Spera zet maar waar jij denkt dat deze goed staat.

Tulp en diverse officieren van Justitie gaan nu buigen. Drie paketten zijn vandaag weg tot aan Opstelten aan toe. De redactie krijgt het pakket deze week. Met moeite kregen wij het samen (Hans) op tijd de deur uit. Wederom een berenklus, vandaar nu nog zo laat deze aanval. Morgen gaarne juiste link van het prachtige geheel, en de lijst met adressen. Men zal spijt krijgen van punt art 3 : 3000 BW (HEEFT MEN OVERIGENS AL)